Dnevne zakonodajne novosti / 30. december 2016
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 20 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 62/2019 z dne 18.10.2019
TEMA DNEVA
Fotografiranje sodnikov in članov senata
Tema dneva

Minister za pravosodje Goran Klemenčič je izdal nov sodni red, ki bo začel veljati 1. januarja. Med drugim določa, da bo moralo vrhovno sodišče ministrstvu za pravosodje za potrebe javne objave posredovati vse pomembnejše sodbe. Prav tako bodo morala sodišča omogočiti brezplačen vpogled v vpisnike. Novi sodni red glede fotografiranja in snemanja v zadevah, kjer javnost ni izključena, vnaša spremembo, da bo po novem možno neposredno pred začetkom javne glavne obravnave snemati in fotografirati tudi sodni senat. Za to ne bo več potrebno soglasje. Dozdajšnja določba je namreč velevala, da je za slikovno snemanje sodnika oziroma članov senata potrebno njihovo soglasje.

Štiri mesece več do upokojitve

Ženske se bodo lahko leta 2017 starostno upokojile v starosti 59 let in štiri mesece. Imeti bodo morale 39 let in osem mesecev pokojninske dobe brez dokupa. Obe obdobji sta štiri mesece daljši kot letos. Moški bodo morali biti stari 59 let in osem mesecev, prav tako štiri mesece več. Imeti bodo morali 40 let pokojninske dobe brez dokupa. Ženske se bodo lahko leta 2017 upokojile tudi, če bodo stare 63 let in šest mesecev ter imele najmanj 20 let pokojninske dobe. Prav tako se bodo lahko upokojile tiste, ki bodo stare 65 let in imele najmanj 15 let zavarovalne dobe, so sporočili z Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz). Upokojencem se sicer v letu 2017 obetajo nekoliko boljši časi.

Register zadolženih

Banka Slovenije bo v okviru vzpostavljanja centralnega kreditnega registra s 3. januarjem zagnala elektronski sistem, ki bo poleg že obstoječega informacijskega sistema izmenjave podatkov o zadolženosti fizičnih oseb SISBON vključeval še informacijski sistem izmenjave podatkov o zadolženosti poslovnih subjektov SISBIZ. Kot so sporočili, bo SISBIZ dostopen prek spletne strani Banke Slovenije oz. nove podstrani Centralni kreditni register. Register se vzpostavlja z namenom izboljšanja procesov ocenjevanja in obvladovanja kreditnih tveganj kreditodajalcev, spodbujanja odgovornega kreditiranja in vzdržnega zadolževanja ter preprečevanja prezadolževanja tako fizičnih oseb kot poslovnih subjektov.

Noveliranje zakona o integriteti

Izteka se javna obravnava predloga novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki naj bi predstavljala podlago za učinkovitejše delo Komisije za preprečevanje korupcije. V TI Slovenia ocenjujejo, da so popravki dobrodošli, a menijo, da bi bil potreben nov zakon. V KPK pa nad nekaterimi rešitvami niso navdušeni. Novela zakona sicer med drugim uvaja možnost sistemskega protikorupcijskega nadzora, krepi preglednost premoženjskega stanja funkcionarjev, zaostruje določbe na področju izogibanja nasprotij interesov, zaostruje pogoje za člane senata KPK, uvaja pa tudi možnost njihovega odpoklica.

Slovenija na vrhu z najboljšimi

Slovenija se je letos uvrstila na šesto mesto globalne lestvice indeksa trajnostnega razvoja, ki jo pripravlja južnokorejsko svetovalno podjetje Solability. Na prvem mestu med 180 ocenjevanimi državami je Švedska, sledijo ji preostale štiri nordijske države, ki prvo peterico tvorijo že peto leto zapored. Na dnu lestvice se je znašel Jemen. S svojo uvrstitvijo je Slovenija prehitela številna velika in mnogo bogatejša gospodarstva, vendar pa indeks - kot opozarjajo avtorji raziskave - ne temelji na finančnih in gospodarskih kazalcih, temveč se ozira za dejavniki, ki državi sploh omogočajo gospodarski razvoj. Sestavljen je iz 109 kvantitativnih kazalcev, združenih v več tematskih sklopov.

Zaupanje v policijo

Ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar je prepričana, da je slovenski policiji treba zaupati. Obenem izpostavlja, da je ključna naloga policije skrb za varnost ljudi. Tudi pri migracijah, ki pa niso samo varnostni problem. A za ostale vidike, tudi humanitarnega, bodo morali poskrbeti tudi drugi resorji, je povedala v pogovoru za STA. O varnosti v Sloveniji je dejala, da "stopnja teroristične ogroženosti res ostaja nizka, a to ne pomeni, da se ne more spremeniti, saj je terorizem nepredvidljiv pojav in globalni varnostni problem. Varnost v Sloveniji je povezana z varnostjo v regiji in Evropi, zato je potrebno skupno preventivno delovanje."(TFL)