30. januar 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Bruselj o slabi banki spomladi

Predstavniki Evropske komisije, ECB in IMF dvomijo o učinkovitosti in uspešnosti slovenske slabe banke. To je po pisanju Dnevnika razvidno iz njihovega predhodnega mnenja o zakonskih okvirih, v katerih naj bi delovala slaba banka. V Bruslju ne želijo komentirati medijskih poročil, da Evropska komisija, ECB in IMF niso zadovoljni z načrti slovenske vlade za sanacijo bank, češ da "ne komentirajo dokumentov, ki pricurljajo v javnost". Poudarili so le, da podpirajo prizadevanja slovenske vlade za zagotovitev finančne stabilnosti, in spomnili, da jih bodo ocenili spomladi.

Predsednik odbora državnega zbora za zunanjo politiko (OZP) Jožef Horvat je med včerajšnjo maratonsko sejo odbora o pripravah na zagovor Slovenije pred arbitražnim sodiščem izrazil prepričanje, da bodo dosegli "zelo dobro rešitev". Odbor DZ za zunanjo politiko se je seznanjal s pripravami na zagovor Slovenije pred arbitražnim sodiščem za določitev meje s Hrvaško. Na mizi sta bila dva predloga, enega je pripravil MZZ, drugega pa predstavniki Zavoda 25. junij. Premier Janez Janša je ocenil, da "ni mogoče iti izven tega, kar določa sam arbitražni sporazum".

Vrhovno sodišče je v ponedeljek ob Evropskem dnevu varstva osebnih podatkov prejelo nagrado informacijskega pooblaščenca za dobro prakso pri varstvu osebnih podatkov v javnem sektorju. Pri vodenju elektronske zemljiške knjige je pokazalo visoko stopnjo zavedanja o pomenu pravice do varstva osebnih podatkov, navaja informacijski pooblaščenec.

Poslanec Pozitivne Slovenije in predsednik odbora DZ za evropske zadeve Roman Jakič je slovenskega misijonarja Pedra Opeko predlagal za Nobelovo nagrado za mir za leto 2013. V pismu Thorbjornu Jaglandu, predsedniku odbora za Nobelovo nagrado, je Jakič Opeko označil kot "enega največjih sodobnih humanitarnih delavcev in prijatelja revnih".

Poslanci so v okviru januarske seje v drugo obravnavali dva zakona, ki urejata pooblastila in delo policije. Obema zakonoma se na glasovanju, ki bo danes, obeta podpora, precej bolj vprašljiva pa je podpora dopolnilom, ki so jih vložili v SD in PS. V SDS, SLS in DL so jim že odrekli podporo. K prvemu zakonu sta bili pripravljeni dve dopolnili, na podlagi opozoril urada informacijskega pooblaščenca so ju vložili v SD. V uradu so opozorili, da tehnična sredstva, s katerimi naj policija opravlja svoje naloge, niso dovolj natančno opredeljena, zato bi se lahko zgodilo, da bi uporabili tudi sredstva, ki bi preveč invazivno posegla v zasebnost posameznikov.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
30.1.2013 Sklep o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (RS 33-1459/2012) Sprememba
30.1.2013 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (RS 8-234/2013) Začne veljati
29.1.2013 Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov (RS 8-233/2013) Začne veljati
29.1.2013 Poročilo o gibanju plač za november 2012 (RS 8-235/2013) Začne veljati
29.1.2013 Znesek minimalne plače (RS 8-232/2013) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 30.1.2013 - 30.1.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU     3 novosti   5 novosti 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO   1 novost   1 novost 2 novosti  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO       2 novosti    
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 2 novosti 1 novost 1 novost   3 novosti 2 novosti
5. JAVNE FINANCE   2 novosti     6 novosti 2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   4 novosti 1 novost   7 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1 novost 1 novost     1 novost  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 4 novosti       3 novosti 1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI     1 novost   3 novosti  
11. OBČINE 2 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o izračunu minimalne zajamčene donosnosti
Seznam snovi I, IA in IB
Uredba o ratifikaciji Sporazuma v obliki izmenjave pisem o obdavčevanju dohodka od prihrankov, sklenjenega med Republiko Slovenijo in Anguillo
Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba I Ips 47032/2010-105 - kršitev kazenskega zakona – pravna opredelitev – nadaljevano kaznivo dejanje - povezovalni elementi - kvalificirana oblika kaznivega dejanj...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 2086/2011 - inšpekcijski postopek – ukrep inšpektorja za okolje – nadzor nad izvajanjem dimnikarske službe – pooblastila inšpekcije za okolje
Odločbe Višjih sodišč VSM sodba I Cp 746/2012 - davek na dodano vrednost – tek zakonskih zamudnih obresti – zamuda s plačilom – predpravdni stroški – zmotna uporaba materialnega prava – p...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide k Predlogu deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju januar 2013 - junij 2014, EPA 856-VI
Poročilo Odbora za zunanjo politiko k Predlogu zakona o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prometu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Katar (BQAZP), ratifikacija, EPA 1291-V
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Bolje lastniški sklad
Pojasnila DURS Plačevanje pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje – zneski za leto 2013