27. julij 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Dva tedna za novega arbitra

Na petkovem srečanju predstavnikov parlamentarnih strank so po besedah premierja Mira Cerarja soglasno sklenili, da bo Slovenija v roku 15 dni imenovala novega člana arbitražnega sodišča, ki odloča o meji s Hrvaško. Vlada bo pripravila predlog postopka, po katerem bo potekala izbira, in ga poslala v odbor DZ za zunanjo politiko.

Zunanji minister Karl Erjavec se je včeraj prvič odzval na prisluškovalno afero, povezano z arbitražo o meji s Hrvaško. Pri tem ni izključil možnosti odstopa. "Vse opcije so vedno odprte," je dejal novinarjem ob robu slovesnosti pod Vršičem in dodal, da se bo o tem odločil premier. Zatrdil je, da za pogovore arbitra in agentke ni vedel.

Zavezanci za plačilo dohodnine, ki za lani niso prejeli informativnega izračuna, morajo napoved zanjo vložiti sami do konca tega meseca. Finančna uprava bo tistim, ki so informativni izračun dobili konec maja in so plačali preveč dohodnine, denar nakazala do danes, tisti, ki so jo plačali premalo, pa jo morajo poravnati do srede.

Ekonomsko-socialni svet (ESS), ki se je v juliju sestal kar štirikrat, je predvidoma zaključil s svojimi poletnimi zasedanji. Naslednja seja je načrtovana za september, na zahtevo katerega od socialnih partnerjev pa se lahko sestanejo tudi že prej. V letošnjem letu so se sicer člani ESS sestali na 14 sejah, lani v enakem obdobju na sedmih.

Kazenska ovadba, ki jo je zoper nekdanjega predsednika Komisije za preprečevanje korupcije Draga Kosa vložila KPK pod vodstvom Gorana Klemenčiča, je bila zavržena, je za STA potrdila vodja tožilstva Tamara Gregorčič. Komisija je sicer Kosa zaradi domnevnih kršitev pri poslovanju komisije v času njegovega vodenja ovadila leta 2013.

Računsko sodišče je predlogu splošnega dela zaključnega računa lanskega državnega proračuna in pravilnosti izvršitve tega proračuna znova izreklo mnenji s pridržkom. Ker ministrstva med revizijo niso odpravila vseh nepravilnosti, je zahtevalo predložitev odzivnih poročil. Ob tem je podalo nekaj priporočil za izboljšavo.

V občini Rače-Fram še zmeraj edini v državi ohranjajo žepnine za vse dijake in študente. Ti prejmejo 30 evrov občinske žepnine mesečno, kar sicer ni visoka vsota, a mladim sodeč po številnih prijavah očitno prav pride, je za STA povedal tamkajšnji župan Branko Ledinek.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
27.7.2015 Pravilnik o vodenju registra izvajalcev postopkov za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (RS 37-1776/2010) Se preneha uporabljati
25.7.2015 Operativno-tehnična zahteva o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati operaterji zrakoplovov, osebje in organizacije, vključeni v vzdrževanje in vodenje stalne plovnosti EASA zrakoplovov pri uporabi v državnih dejavnostih (55-2310/2015) Začne veljati
25.7.2015 Sklep o merilih za stvarni vložek pri povečanju osnovnega kapitala bank in hranilnic (55-2307/2015) Začne veljati
25.7.2015 Sklep o primernem premoženju in dokumentaciji za izdajo dovoljenja za povečanje osnovnega kapitala bank in hranilnic s stvarnim vložkom (RS 72-2979/2014) Se preneha uporabljati
25.7.2015 Sklep o spremembi Sklepa o uporabi Smernic o varnosti spletnih plačil (55-2308/2015) Začne veljati
25.7.2015 Sklep o uporabi Smernic o varnosti spletnih plačil (RS 47-1951/2015) Sprememba
25.7.2015 Uredba o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (55-2351/2015) Začne veljati
25.7.2015 Zakon o dohodnini (ZDoh-2) (RS 117-5013/2006) Sprememba
25.7.2015 Zakon o fiskalnem pravilu (ZFisP) (55-2277/2015) Začne veljati
25.7.2015 Zakon o javnih financah (ZJF) (RS 79-3758/1999) Sprememba
25.7.2015 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2P) (55-2280/2015) Začne veljati
24.7.2015 Sklep o razrešitvi častnega generalnega konzula Republike Slovenije v Manili, v Republiki Filipini (55-2291/2015) Začne veljati
24.7.2015 Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, junij 2015 (55-2311/2015) Začne veljati
24.7.2015 Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov (55-2304/2015) Začne veljati
24.7.2015 Obvestilo o ukinitvi monografije Tinktura skorje cimetovca (1819) iz Evropske farmakopeje (55-2312/2015) Začne veljati
24.7.2015 Odločba o imenovanju državne pravobranilke na Zunanjem oddelku Državnega pravobranilstva v Celju (55-2286/2015) Začne veljati
24.7.2015 Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju (55-2288/2015) Začne veljati
24.7.2015 Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju (55-2289/2015) Začne veljati
24.7.2015 Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru (55-2296/2015) Začne veljati
24.7.2015 Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru (55-2297/2015) Začne veljati
24.7.2015 Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru (55-2298/2015) Začne veljati
24.7.2015 Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti (55-2294/2015) Začne veljati
24.7.2015 Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu (55-2285/2015) Začne veljati
24.7.2015 Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu (55-2292/2015) Začne veljati
24.7.2015 Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu (55-2293/2015) Začne veljati
24.7.2015 Odločba o imenovanju okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju (55-2287/2015) Začne veljati
24.7.2015 Odločba o imenovanju okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru (55-2299/2015) Začne veljati
24.7.2015 Odločba o imenovanju okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti (55-2295/2015) Začne veljati
24.7.2015 Odločba o imenovanju okrajnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu (55-2284/2015) Začne veljati
24.7.2015 Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani in sklepa Okrožnega sodišča v Kranju (55-2305/2015) Začne veljati
24.7.2015 Sklep o imenovanju članov Nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d.d. (55-2282/2015) Začne veljati
24.7.2015 Sklep o razrešitvi častne konzulke Republike Slovenije v Canicu, v Portugalski Republiki (55-2290/2015) Začne veljati
24.7.2015 Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom (55-2355/2015) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 27.7.2015 - 27.7.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 21 novosti 3 novosti   1 novost 13 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO 1 novost       3 novosti  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 7 novosti 3 novosti   1 novost 2 novosti  
5. JAVNE FINANCE 4 novosti 5 novosti     6 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 10 novosti 9 novosti   5 novosti 12 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 7 novosti 1 novost   3 novosti 10 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA 2 novosti       5 novosti  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM 1 novost 2 novosti   2 novosti    
10. MEDNARODNI ODNOSI   6 novosti     3 novosti  
11. OBČINE 38 novosti