23. januar 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Zgodovinska odločitev ECB

Evropska centralna banka (ECB) je po pričakovanjih napovedala program t. i. kvantitativnega sproščanja, v okviru katerega bo od letošnjega marca do najmanj konca septembra 2016 mesečno odkupila za 60 milijard evrov obveznic, skupaj za 1140 milijard evrov. Gre za zgodovinsko odločitev osrednje denarne ustanove v območju evra, ki pa jo bo treba znati izkoristiti.

Če ne bo prišlo do zapletov, bi lahko davčne blagajne v Sloveniji uvedli s 1. januarjem 2016, je na Davčni konferenci v Portorožu napovedal Peter Jenko s Finančne uprave RS (Furs). Kakšne natančno bodo, še ni dorečeno, so pa bile po njegovih besedah dosedanje ocene o stroških uvedbe davčnih blagajn precej pavšalne. Odprto ostaja vprašanje, ali bodo blagajne neposredno prek spleta povezane s Fursom ali pa se bodo odločili za sistem, ki temelji na tehnologiji hranjenja podatkov lokalno.

Še do ponedeljka je v javni razpravi osnutek strategije razvoja javne uprave do leta 2020. Cilj je profesionalna, strokovna, kakovostna, učinkovita, pa tudi odgovorna in transparentna javna uprava, je na novinarski konferenci pojasnil minister za javno upravo Boris Koprivnikar. Že od leta 2005 za področje javne uprave ni bilo sprejetega krovnega strateškega dokumenta, ki bi bil podlaga za njeno prenovo in modernizacijo.

Sprejetju predloga zakona o ukrepih na področju pripravništva, ki so ga v zakonodajni postopek vložili poslanci opozicijske SDS, je ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak naklonjena, a z nekaterimi popravki. Predlog, katerega namen je odprava volonterskega pripravništva, podpira tudi Mladi forum SD.

Vlada je sprejela predlog zakona o cestninjenju, v katerega bo združila zdaj ločene določbe o cestninjenju osebnih in tovornih vozil. Medtem ko cestninjenje osebnih vozil ostaja v pretežni meri enako urejeno kot sedaj, pa se cestninjenje tovornih vozil usklajuje z zakonodajo EU: večji onesnaževalci bodo plačevali več.

Nepravilnosti pri imenovanju Boštjana Škrleca za generalnega direktorja vrhovnega tožilstva iz leta 2012 so bile odpravljene s ponovitvijo postopka, poudarjajo na vrhovnem državnem tožilstvu. Kot pojasnjujejo, je državnotožilski svet v ponovljenem postopku za opravljanje nalog generalnega direktorja ponovno postavil Škrleca.

Vlada ne nasprotuje predlogu poslanca SMC Marjana Dolinška, da bi se kot praznik dodatno določil 25. oktober - na ta dan je leta 1991 zadnji vojak JLA zapustil ozemlje Slovenije. Dolinšek predlaga, da bi bil to dan suverenosti, s čimer bi se poudaril in utrjeval pomen suverene države. Praznik ne bi bil dela prost dan.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
24.1.2015 Akt o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom (RS 43-1806/2014) Sprememba
24.1.2015 Akt o preventivnem načrtu ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom (RS 2-22/2015) Začne veljati
24.1.2015 Akt o preventivnem načrtu ukrepov pri oskrbi z zemeljskim plinom (RS 43-1805/2014) Preneha veljati
24.1.2015 Akt o spremembi Akta o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom (RS 2-23/2015) Začne veljati
24.1.2015 Pravilnik o varstvu pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (RS 2-17/2015) Začne veljati
24.1.2015 Pravilnik o varstvu pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (RS 21-828/2003) Preneha veljati
24.1.2015 Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS v lokalnih in regionalnih radijskih programih posebnega pomena v Republiki Sloveniji št. 2015 (RS 2-56/2015) Začne veljati
24.1.2015 Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (RS 24-862/2013) Sprememba
24.1.2015 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (RS 2-52/2015) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 23.1.2015 - 23.1.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   2 novosti 2 novosti   9 novosti 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO   3 novosti        
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost     1 novost  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   8 novosti     2 novosti  
5. JAVNE FINANCE   6 novosti        
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   6 novosti 1 novost   5 novosti 2 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI       1 novost 12 novosti 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         1 novost 1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   1 novost        
10. MEDNARODNI ODNOSI     5 novosti      
11. OBČINE