19. maj 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Iz Bruslja dobre novice za Slovenijo

Evropska komisija je objavila težko pričakovana priporočila članicam za ukrepanje, v katerih ugotavlja napredek pri izvajanju reform, a hkrati poziva k dodatnemu naporu. Slovenija je dobila štiri priporočila, nadeja pa se lahko tudi končanja postopka zaradi presežnega primanjkljaja. Evropska komisija znova izpostavlja izzive na področju pokojninskega in zdravstvenega sistema, poziva pa tudi k ukrepom na trgu dela in izboljšanju pogojev financiranja za podjetja. Hkrati v poročilu ugotavlja, da je Slovenija v letu 2015 znižala primanjkljaj pod tri odstotke, s čimer je izpolnila pogoje v okviru pakta stabilnosti in rasti.

e-paket Delovna razmerja

Računsko sodišče je prvič po spremembah zakona o političnih strankah izvedlo revizije pravilnosti poslovanja političnih strank. Od 12 revidiranih strank sta pozitivno mnenje za poslovanje v letu 2014 dobili le ZaAB in zunajparlamentarna SLS, ostale pa so dobile mnenje s pridržkom. Na računskem sodišču predlagajo spremembe zakona. V društvu Transparency International Slovenia poudarjajo pomen tovrstnih revizij. Pričakujejo, da bodo stranke upoštevale priporočila in izboljšale svoje prakse pri ravnanju s sredstvi, ki povečini prihajajo iz javne blagajne.

Parlamentarni odbor za delo je na današnji nujni seji obravnaval dve pobudi za oceno ustavnosti nekaterih členov zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Člani odbora so sledili mnenju zakonodajno-pravne službe DZ in vlade, ki ustavnim sodnikom predlagata, naj pobudi zavrne.

Noveli zakona o skladnem regionalnem razvoju, ki jo je v parlamentarni postopek vložila vlada, se obeta podpora. Glasove so ji v prvi obravnavi namreč napovedale vse koalicijske stranke, opozicijske pa so sicer izrazile številne pomisleke, a ji večinoma ne nameravajo nasprotovati. Učinkov vseh ukrepov zakona, ki je bil sprejet v letu 2011 in spremenjen v letu 2012, sicer še ni mogoče povsem ovrednotiti. Večji posegi v zakon zato niso predlagani, spremembe pa bodo omogočile hitrejše in lažje izvajanje programov.

Predlog novele zakona o davčnem potrjevanju računov, s katero bi NSi razbremenila gasilska in ostala društva z manj kot 10.000 evrov letnih prihodkov ter kmetije z manj kot 15.000 evrov, podpira le opozicija. Koalicija pa podpira namero vlade, da bodo s spremembo pravilnika o izvajanju zakona o DDV obveznosti davčnega potrjevanja računov rešena društva z manj kot 5000 evrov prihodkov.

Poslanske skupine koalicijskih strank so v včerajšnjem delu plenarne seje DZ izrazile podporo predlogu novele zakona o socialnem varstvu, ki med drugim odpravlja obvezno pripravništvo v socialnem varstvu. V opozicijski ZL bodo glasovali proti, v SDS in NSi pa mu ne bodo nasprotovali.

Predsednik republike Borut Pahor za drugega namestnika predsednika računskega sodišča v imenovanje DZ predlaga Mojco Planinšek, magistro ekonomskih znanosti in vrhovno državno revizorko. Predlog je že posredoval predsedniku DZ Milanu Brglezu, javna predstavitev pa bo v začetku prihodnjega tedna, so sporočili iz urada predsednika republike.

Ministrstvo za delo nadaljuje z ukrepi za reševanje brezposelnosti. Medtem ko nekaj programov aktivne politike zaposlovanje že teče, zdaj prihajajo novi programi subvencioniranja - program Zaposli.me ter neformalna izobraževanja in usposabljanja za ranljive skupine in mlade, je na novinarski konferenci povedala ministrica Anja Kopač Mrak.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 19.5.2016 - 19.5.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU         1 novost 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO           2 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   1 novost       2 novosti
5. JAVNE FINANCE   1 novost   1 novost 2 novosti 4 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   4 novosti   2 novosti 1 novost 3 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   3 novosti     1 novost 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA     1 novost     1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM           2 novosti
10. MEDNARODNI ODNOSI   3 novosti     1 novost  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex