6. april 2012
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Mateja Bulc – Moja zdravnica 2012

Šestnajsto leto zapored se je s prireditvijo na Odru pod zvezdami v Ljubljani včeraj zaključila akcija Moj zdravnik, ki jo pripravlja revija Viva. Priznanje Moja zdravnica 2012 je prejela Mateja Bulc. Priznanje Moja pediatrinja 2012 so podelili Lučki Molka, Moj družinski zdravnik 2012 Goranu Dubajiću, Moja ginekologinja 2012 pa Jožefi Kežar.
Mateja Bulc, ki si je z največ prejetimi glasovi nadela naslov Moja zdravnica 2012, je že 33 let zdravnica v Zdravstvenem domu Ljubljana Šiška, kjer je tudi začela svojo poklicno pot.

Včeraj pa se je uradno zaključila tudi akcija Očistimo Slovenijo 2012. Zaključna prireditev je potekala na Gospodarskem razstavišču. Organizatorji so posebej zaslužnim podelili posebna priznanja, ena od vodij akcije Urška Zgojznik je na slovesnosti dejala, da smo skupaj pokazali, da lahko vsak prispeva. "Pokazali smo, da znamo biti aktivni državljani in odgovorna družba," je poudarila. Vodja projekta Petra Matos je izpostavila, da je izjemnega pomena prav osveščenost in povezovanje prebivalcev, zato so na zaključni slovesnosti izpostavili tri občine z največjo udeležbo. To so bile občine Naklo, Velika Polana in Mirna Peč.

Odbor DZ za pravosodje je na seji razpravljal o zahtevi varuha človekovih pravic za oceno ustavnosti 1. odstavka 19. člena Zakona o prekrških (ZP-1), ki ureja uklonilni zapor v primeru neplačila globe. Odbor je podprl mnenje zakonodajno-pravne službe, da ureditev instituta uklonilnega zapora ni v neskladju z Ustavo Republike Slovenije (URS) in da zahteva varuha ni utemeljena.

Vlada je na včerajšnji seji sprejela predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna, a bo v postopku njegovega sprejemanja še možno vlagati dopolnila. "Če odhodkovne strani vsaj deloma ne uskladimo, manevrskega prostora ne bo več," opozarja premier Janez Janša. "Vsak dan, ko Slovenija nima operativnega proračuna, nas stane," je na seji Ekonomsko-socialnega sveta takoj po seji vlade povedal premier. "Rebalans je zato treba sprejeti čim prej. S tem bomo veliko privarčevali in bodo ukrepi lahko milejši," je socialne partnerje pozval k čim prejšnjemu dogovoru.

SDS, Lista Virant, NSi in DeSUS bodo v prihodnjih tednih v parlamentarno proceduro vložile predlog spremembe ustave za ukinitev državnega sveta, je po sestanku z vodji poslanskih skupin napovedal predsednik DZ Gregor Virant. Postopek za spremembo ustave bi po njegovem morali začeti najpozneje maja, saj je do septembra treba razpisati volitve za DS. SD je proti ukinitvi državnega sveta, Pozitivna Slovenija (PS) pa se za zdaj zavzema za njegovo preoblikovanje, vendar so v slednji po Virantovih besedah dejali, da "bi se pustili prepričati".

Slovenija, ki ima že 11 zaščitenih slovenskih proizvodov v EU, želi kot zaščiteno označbo porekla registrirati tudi kranjsko klobaso. Problem je nastal, ker se ta oznaka uporablja tudi v Avstriji, zato bodo na Dunaju nasprotovali temu, da bi bila dovoljena le v Sloveniji, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA.
Zaščitena označba porekla pomeni, da morajo vse faze pridelave in predelave kmetijskega proizvoda potekati na določenem geografskem območju, saj sta kakovost in značilnost proizvoda posledici vpliva določenega geografskega okolja. (TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 6.4.2012 - 6.4.2012 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU     1 novost   8 novosti 3 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO       1 novost    
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV     3 novosti   2 novosti 1 novost
5. JAVNE FINANCE     2 novosti   13 novosti 6 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI     1 novost   2 novosti 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         3 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA     1 novost   3 novosti  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM     1 novost      
10. MEDNARODNI ODNOSI         3 novosti  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jezersko
Sklep o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj
Pravilnik o izvajanju strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja
Odredba o določitvi standardov, ki so obvezni na področju zasebnega varovanja
Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi Fundacije Amato
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba IV Ips 47/2011 - bistvena kršitev določb postopka – redni postopek – pritožba zoper sodbo sodišča prve stopnje – odločanje višjega sodišča o...
Odločbe Upravnega sodišča sodba I U 112/2011 - komunalni prispevek – odmera komunalnega prispevka – pravna podlaga – povečanje neto tlorisne površine – sprememba namemb...
sodba I U 1625/2011 - prispevki za socialno varnost - na podlagi sodbe izplačana plača - zamudne obresti - vračilo prispevkov za socialno varnos...
sodba I U 1880/2011 - dohodnina - akontacija dohodnine - davčna olajšava - osebna olajšava - invalid - 100 % telesna okvara - pravica do tuje ne...
Odločbe Evropskega sodišča SODBA SODIŠČA (prvi senat) z dne 29. marca 2012(*). VELECLAIR SA proti Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État.„DDV – Šesta direktiva – Člen 17(2)(b) – Obdavčitev proizvoda, uvoženega iz tretje države – Nacionalna ureditev – Pravica do odbitka DDV pri uvozu – Pogoj – Dejansko plačilo DDV s strani davčnega zavezanca“. Predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Conseil d’État (Francija). ZadevA C-414/10.
Odločbe Višjih sodišč VSK sodba in sklep Cp 498/2010 - odškodnina - nematerialna škoda - poškodbe, nastale v prometni nesreči- premoženjska škoda iz naslova tuje pomoči
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku z dopolnjenim predlogom zakona (ZDavP-2E), skrajšani postopek, EPA 100-VI
Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilnih storitvah in sistemih z dopolnjenim predlogom zakona (ZPlaSS-C), skrajšani postopek, EPA 197-VI
Poročilo Odbora za zdravstvo k Predlogu Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-M), redni postopek, EPA 98-VI