4. julij 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Konec težav v lekarnah?

Predstavniki agencije za zdravila, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), lekarniške zbornice ter veletrgovcev z zdravili so uskladili rešitev, da od tega tedna v lekarnah predvidoma ne bo več težav z izdajanjem zdravil na recept zaradi napačnih cen v računalniškem sistemu, so potrdili na ZZZS. Veletrgovcem bodo omogočili dostop do centralne baze zdravil, tako da bodo lahko ti za vsako zdravilo videli, katero ceno dovoljuje sistem zdravstvenega zavarovanja.

Začela je veljati novela zakona o odvetništvu, ki določa, da mora soglasje k višini vpisnine v odvetniški imenik po novem dati vlada. Predlog novele je NSi vložila po tem, ko je Odvetniška zbornica Slovenije (OZS) na aprilski skupščini izglasovala zvišanje vpisnine s slabih 2500 na 9000 evrov. Vpisnino in njeno višino bo določal statut OZS, h kateremu pa mora soglasje dati vlada. Do uveljavitve dopolnitev statuta zbornice bo višina vpisnine ostala na ravni 2500 evrov.

Nova sistemska ureditev obdavčitve nepremičnin bo predložena vladi predvidoma v prvi polovici julija, je razvidno iz sporočila ministrstva za finance o seji projektnega svet za to področje. Predvideno je, da bo nov zakon o množičnem vrednotenju uveljavljen še letos, zakon o davku na nepremičnine pa v začetku leta 2017 s prvo odmero v letu 2019.

Mandatno-volilna komisija DZ bo v tem tednu obravnavala predlog predsednika republike Boruta Pahorja za imenovanje Špelce Mežnar in Marka Šorlija za nova ustavna sodnika. Predvidoma dan pred tem, v sredo, bo ločena javna predstavitev obeh kandidatov v predsedniški palači. Z delom bosta nadaljevali preiskovalni komisiji za Teš 6 in za ugotavljanje zlorab v bančnem sistemu. Državni svet bo na terenski seji v Žirovnici obravnaval predlog zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka.

DZ bo na zadnjem zasedanju pred parlamentarnimi počitnicami, ki se bo začelo 11. julija, odločal o predlogu za začetek postopka za zapis pravice do čiste pitne vode v ustavo, za kar je potrebna najmanj dvotretjinska večina glasov. Poslanci bodo med drugim opravili drugo branje predloga zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka in novele zakona o Slovenskem državnem holdingu (SDH).

Komisija DZ za poslovnik je opravila razpravo o predlogih sprememb poslovnika. Poslanske skupine med drugim predlagajo zaostritve pri sklicevanju skupnih sej delovnih teles, sodelovanju zainteresirane javnosti na njih in najavi postopkovnega vprašanja. Na mizi je tudi predlog sprememb pri predlaganju podpredsednika DZ iz vrst opozicije.

Člani odbora DZ za delo so na petkovi seji izpostavili številne probleme glede obravnave nasilja v družini in predlagali vladi upoštevanje njihovih pripomb pri pripravi predloga sprememb področne zakonodaje, ki je zdaj v medresorskem usklajevanju in naj bi bil v DZ jeseni. Po mnenju varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer morajo nasilneži dobiti sporočilo, da se jim "nasilje ne izplača".(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
2.7.2016 Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (RS 55-2350/2015) Sprememba
2.7.2016 Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Republike Srbije o vojaškotehničnem sodelovanju (RS (mednarodne) 10-28/2016) Začne veljati
2.7.2016 Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi (RS 47-2073/2016) Začne veljati
2.7.2016 Zakon o trošarinah (ZTro-1) (RS 47-2035/2016) Se začne uporabljati
1.7.2016 Obvestilo o začetku veljavnosti sprememb Ustave, Konvencije in Splošnih pravil Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU) za Republiko Slovenijo (RS (mednarodne) 10-29/2016) Začne veljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 4.7.2016 - 4.7.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU 1 novost 2 novosti 6 novosti     4 novosti
2. UPRAVNO PRAVO     1 novost      
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost 2 novosti      
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV 3 novosti 2 novosti 4 novosti   3 novosti  
5. JAVNE FINANCE 2 novosti 3 novosti 2 novosti      
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti 7 novosti 7 novosti 2 novosti 3 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI 4 novosti 2 novosti 5 novosti 2 novosti 5 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA     1 novost     1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM   2 novosti       1 novost
10. MEDNARODNI ODNOSI 2 novosti 1 novost        
11. OBČINE 32 novosti          
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex