25. maj 2016
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Preprostejši davčni postopek

Ministrstvo za finance je včeraj v javno obravnavo posredovalo predlog novele zakona o davčnem postopku, ki prinaša kar nekaj novosti in poenostavitev za davčne zavezance ter dodatnih možnosti za lažje plačilo davčnega dolga. Predlog med drugim uvaja predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost. Tega bo Finančna uprava RS (Furs) izdala vsem prostovoljno vključenim v obvezno pokojninsko zavarovanje, kot so denimo samozaposleni in kmeti. Novost je tudi zamik roka plačila davkov in prispevkov za pet dni po izplačilu plač z namenom izboljšanja likvidnosti zavezancev. Javna obravnava bo trajala do 26. junija.

Ministrstvo za finance je tudi zaključilo pogovore o možnih rešitvah za davčno prestrukturiranje oziroma za manjšanje obremenitev stroškov dela. Osnovni okvir predloga bo ostal enak, v prihodnjih tednih pa ga bodo dopolnili in oblikovali končni predlog, ki bo podlaga za obravnavo morda že na junijski seji Ekonomsko-socialnega sveta. Državni zbor bi nato predlagane zakonske spremembe lahko obravnaval jeseni. Na ta način bi zagotovili dovolj časa, da gospodarstvo spremembe davčne zakonodaje vključi v poslovne načrte in se pripravi na njihovo uveljavitev z začetkom leta 2017.

Finančni ministri EU se bodo na današnjem zasedanju v Bruslju posvetili predvsem davčnim vprašanjem. Obravnavali bodo sveženj zakonodajnih predlogov proti izogibanju davkom od dohodkov pravnih oseb in načrt proti goljufijam na področju davka na dodatno vrednost (DDV). Zasedanja se udeležuje tudi finančni minister Dušan Mramor.

Novelo zakona o visokem šolstvu in predlog uredbe o financiranju visokošolskih zavodov je šolsko ministrstvo poslalo v vladno proceduro. Čeprav na ministrstvu zatrjujejo, da sta dokumenta usklajena med vsemi deležniki, pa je visokošolski sindikat nezadovoljen. Ker gre za pomembno vprašanje kakovosti, pričakujejo, da bo dokumenta obravnaval Ekonomsko-socialni svet.

Državni svet ni izglasoval odložilnega veta na novelo zakona o Kobilarni Lipica, ki jo je DZ sprejel pred tednom dni. Novela zakona dejavnost javnega zavoda in turistično dejavnost spet združuje pod eno streho. Predlagatelji veta so po besedah državnega svetnika Bojana Kekca želeli spodbuditi poglobljeno razpravo o tem, ali je enovit organizacijski model tisti, ki bi lahko izboljšal stanje v Lipici. V. d. direktorja Kobilarne Lipica Boštjan Bizjak je medtem poudaril, da se bo spet pokrivalo izgubo gostinskega dela in da zakon v praksi ni izvedljiv, ker da krši ustavo in vrsto zakonov.

Odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter za zadeve EU na včerajšnji nujni skupni seji nista podprla predlaganih sklepov ZL glede prostotrgovinskega sporazuma, o katerem se pogajata EU in ZDA (TTIP). V ZL so med drugim zahtevali, da se pred sprejetjem sporazuma izvede posvetovalni referendum.

Mladi so večinoma prepuščeni tržnemu najemu, ki je popolnoma neurejen in omogoča številne kršitve pravic najemnikov, ugotavljajo v Mladinskem svetu Slovenije (MSS) ob rezultatih ankete o položaju najemnikov stanovanj. Mladi se soočajo z velikimi težavami pri iskanju stanovanja, saj jim najemodajalci ne zaupajo, menijo.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 25.5.2016 - 25.5.2016 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   2 novosti 2 novosti   20 novosti 2 novosti
2. UPRAVNO PRAVO         1 novost  
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO   1 novost   1 novost 2 novosti 3 novosti
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   3 novosti     2 novosti 3 novosti
5. JAVNE FINANCE   2 novosti   2 novosti 1 novost 1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   5 novosti   1 novost 1 novost 3 novosti
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   3 novosti   1 novost 4 novosti 2 novosti
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA   1 novost     4 novosti  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         1 novost  
10. MEDNARODNI ODNOSI   2 novosti     1 novost  
11. OBČINE