3. junij 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Minister Mramor obljublja poenostavitve

Vlada bo pri pripravi temeljitih sprememb na davčnem področju po besedah finančnega ministra Dušana Mramorja še posebej mislila na to, da se bodo ti postopki poenostavili. "Davčne postopke želimo narediti transparentne, enostavne in takšne, da bodo enaki za vse," je na Gospodarski zbornici Slovenije dejal Mramor.

Odbora DZ za finance in za gospodarstvo nista podprla sklepov ZL v zvezi z domnevno negospodarnostjo in netransparentnostjo prodaje Telekoma Slovenije. O predlogu sklepa, da vlada SDH predlaga začasno zaustavitev postopka prodaje, niso niti glasovali. Poslanec SD Janko Veber je ob tem v izjavi novinarjem povedal, da je glavna pisarna DZ prejela obvestilo z napovedjo kazenske ovadbe vseh, ki so sodelovali v postopku prodaje Telekoma.

Vlada se je na dopisni seji seznanila z informacijo o pripravi ukrepov za pomoč socialno najšibkejšim državljanom. Ukrepi se nanašajo na odpis dolgov, rešitve na področju deložacij ter ureditev problematike zaračunavanja stroškov, povezanih z vpogledom v tekoče račune prebivalcev.

Večina iz paketa zakonov, ki bi pravnomočno obsojenim prepovedali kandidirati na najvišje položaje, je zakonodajno pot končala na včerajšnji seji odbora za notranje zadeve, saj je slednji zavrnil vse njihove člene. Za zavrnitev je glasovala tudi koalicija, saj je napovedala, da bo pripravila nove zakone, ki bodo problematiko urejati bolj enotno.

Ustavno sodišče bo jutri opravilo razpravo o ustavnosti zakona o poslancih. Obravnavo so pričeli na pobudo predsednika SDS Janeza Janše, ki se je na ustavne sodnike obrnil zaradi odvzema poslanskega mandata. Ti so mu ga začasno vrnili že novembra lani, Janševa pritožba zoper sklep DZ pa je tudi na dnevnem redu četrtkove seje.

Predlog zakona o agrarnih skupnostih predvideva pomembne novosti, ki bodo po pričakovanjih kmetijskega ministrstva prispevale k ureditvi in oživitvi te stoletja stare oblike skupnega upravljanja kmetijskih in gozdnih površin. Za posle izven rednega upravljanja bo po novem potrebno nižje soglasje članov, uredili pa bodo tudi nerešene dedne postopke.

V zvezi z drugim tirom še potekajo aktivnosti za oceno dejanskih stroškov naložbe, na podlagi katerih se bo vlada odločila, kateri model uporabiti za njegovo financiranje, je ob robu srečanja Summit 100 v Portorožu ocenil premier Miro Cerar. V teku je postopek dodatne evalvacije, kdaj bo sprejeta končna odločitev, pa premier ni želel napovedati.

Ministrstvo za infrastrukturo je včeraj predstavilo predlog usmeritev za pripravo energetskega koncepta Slovenije. Dokument zagovarja okoljsko sprejemljivosti, zanesljivost oskrbe in konkurenčnost. Poseben poudarek je dan prometu in zamenjavi fosilnih goriv z nizkoogljičnimi. Pri prehodu v nizkoogljičnost pomembno vlogo igra jedrska energija.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 3.6.2015 - 3.6.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU     3 novosti 2 novosti 1 novost  
2. UPRAVNO PRAVO   1 novost        
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO         2 novosti  
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   4 novosti 1 novost   5 novosti  
5. JAVNE FINANCE   1 novost     2 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   4 novosti   1 novost 14 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         11 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA         1 novost  
9. ZDRAVSTVENI SISTEM         1 novost  
10. MEDNARODNI ODNOSI   1 novost     1 novost  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
Poročilo o gibanju plač za marec 2015
Uredba o odpadkih
Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (ZSKZDČEU-1)
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča UPRS sodba III U 201/2013 - ukrep inšpektorja za okolje - prost prehod do morskega dobra - raba morja - naravno kopališče - zaračunavanje vstopnine
UPRS sodba III U 20/2014 - javni razpis - sofinanciranje iz javnih sredstev - sofinanciranje nove tehnološke opreme - razpisna merila - ocenjevanje vloge - obrazložitev odločbe
Odločbe Višjih sodišč VSL sklep II Kp 9406/2010 - kazniva dejanja zoper gospodarstvo – ponareditev ali uničenje poslovnih listin – blanketna norma – dopolnilna norma – opis kaznivega dejanja – znak...
VDSS sodba Pdp 460/2014 - odškodninska odgovornost delodajalca - diskriminacija - trpinčenje na delovnem mestu - mobing - kršitev osebnostnih pravic - pravica do časti in do...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca za leto 2014 (41. člen), EPA 544-VII
Predlog zakona o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-J), nujni postopek, EPA 547-VII
Predlog zakona o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (ZNISESČP), nujni postopek, EPA 557-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Konec prelivanju dobička?
Revija Poslovodno računovodstvo Analiza poslovne odličnosti s praktičnim primerom na področju zdravstva