29. januar 2015
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Strog okvir za javne finance

DZ se je včeraj seznanil z že tretjim predlogom zakona o fiskalnem pravilu, s katerim se bo določilo izvajanje te zahteve, zapisane v ustavi. Po zavrnitvi dveh predlogov SDS iz junija in novembra 2014 ima tokrat na mizi osnutek zakona, ki ga je pripravila vlada, po besedah premierja Mira Cerarja pa določa zelo strog okvir za vodenje javnofinančne politike.

V prvi obravnavi novele zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, s katero SDS predlaga uvedbo vajeništva, se je večina poslanskih skupin zavzela za vajeništvo. Kot razlog navajajo potrebo, da se tovrstno izobraževanje približa gospodarstvu. A nekateri opozarjajo, da predlog ni usklajen s partnerji in področja ne ureja sistemsko.

Predsedstvo Združenja občin Slovenije (ZOS) je na korespondenčni seji večinsko glasovalo za podpis dogovora o sredstvih za občine, je v Studiu ob 17-ih na Radiu Slovenija povedal predsednik ZOS Robert Smrdelj. Ivan Žagar iz Skupnosti občin Slovenije (SOS), kjer odločanje še poteka, pa meni, da bi v SOS morala biti odločitev ista.

Vlada bo danes predvidoma sprejela predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna ter ga poslala v potrditev v DZ. Kot je bilo razumeti po torkovem srečanju premierja Mira Cerarja in finančnega ministra Dušana Mramorja s koalicijskimi poslanci, nekatera vprašanja sicer še niso dorečena.

Informacijski pooblaščenec je včerajšnji evropski dan varstva osebnih podatkov obeležil s prireditvijo Praktikum varstva osebnih podatkov. Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik je dejala, da vsako leto dobijo več zaprosil za mnenje in prijav ter da smo se vse bolj pripravljeni "angažirati v bran svoje pravice do zasebnosti".

Evropski parlament je včeraj razpravljal o ravnotežju med varnostjo in svobodo v boju proti terorizmu po napadih v Parizu. V ospredju je bila direktiva o uporabi podatkov o letalskih potnikih, ki jo parlament kljub pozivom k čimprejšnjemu sprejetju zavrača. Premikov za zdaj ni, različne strani so le pojasnjevale svoja stališča.

Kolegij evropskih komisarjev je včeraj prvič razpravljal o uniji kapitalskih trgov, ki je ena prednostnih nalog komisije Jean-Clauda Junckerja. To je prvi korak k tej uniji, ki naj bi zaživela v letu 2019. Naslednji korak bo javno posvetovanje z vsemi zainteresiranimi stranmi, ki se bo začelo 18. februarja. Komisija želi ustvariti enoten kapitalski trg za vseh 28 članic EU, na katerem bi bile odpravljene ovire za čezmejne naložbe, stroški za financiranje znotraj EU pa znižani.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
Danes v tej rubriki ni novosti.

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 29.1.2015 - 29.1.2015 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU           4 novosti
2. UPRAVNO PRAVO            
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO           1 novost
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV       1 novost    
5. JAVNE FINANCE   4 novosti   2 novosti   2 novosti
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   10 novosti   1 novost 1 novost 1 novost
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI         1 novost 1 novost
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA           1 novost
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Evropsko banko za obnovo in razvoj o ustanovitvi in dejavnostih rezidenčne pisarne Evropske banke za obnovo in razvoj v Republiki Sloveniji
Uredba o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Laze - širitev v Občini Kočevje, Suhor pri Vinici - širitev v Občini Črnomelj, Lenart pri Gornjem Gradu 2 v Občini Gornji Grad, Ježce - širitev 2 v Občini Šmartno pri Litiji, Kmetov pruh - širitev v Občini Šmartno pri Litiji, Brezovica - širitev v Občini Semič, Stari Grad 2 v Občini Krško, Stari Grad 3 v Občini Krško, Gabrovec (Vrbovo) v Občini Ilirska Bistrica, Bučka v Občini Škocjan, Hrastenice v Občini Dobrova - Polhov Gradec in Vrhpeč - širitev 2 v Občini Trebnje
Uredba o rudarskih pravicah za izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Bizeljsko 3 v občini Brežice, Brezovica K2 v občini Semič, Pleterje II – širitev 1b v občini Kidričevo, Pleterje P2b – širitev v občini Kidričevo, Pleterje P2e v občini Kidričevo, Pleterje P3 – širitev v občini Kidričevo in Ter 3 v občini Ljubno ob Savinji
Uredba o rudarskih pravicah za raziskovanje ali gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na raziskovalnem in pridobivalnih prostorih: Hardeška šuma, Občina Ormož; Batič, Občina Mislinja; Zabukovje, Občina Trebnje; Ježce, Občina Šmartno pri Litiji; Kresni grič, Občina Idrija; Ušenišče, Občina Moravče; Cerov log, Občina Šentjernej; Boreci, Občina Križevci; Dobrovnik, Občina Dobrovnik; Bezena, Občina Ruše; Gorče pri Libeličah in Trbonje, Občina Dravograd; Melinci, Občina Beltinci; Bizeljsko, Občina Brežice; Šmiklavž, Mestna občina Celje; Gradnik, Občina Semič; Mala gora, Občina Sodražica; Godič, Občina Kamnik; Pijovci, Občina Šmarje pri Jelšah
Uredba o rudarskih pravicah za raziskovanje mineralnih surovin v raziskovalnih prostorih Pleterje R2-a, Pleterje R2-b in Pleterje R3 ter gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Pleterje P1, Pleterje P2 in Pleterje P3 v Občini Kidričevo
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča VSRS Sodba X Ips 41/2013 - dovoljena revizija - ukrep inšpektorja za delo - delo preko dogovorjenega krajšega delovnega časa - nadurno delo - neenakomerna razporeditev delovn...
VSRS Sodba X Ips 301/2013 - dovoljena revizija - dohodnina - obnova odmere dohodnine - drug dohodek - delniške opcije - opcijski posli - navidezen posel - izogibanje plačilu d...
Odločbe Upravnega sodišča UPRS sodba I U 1112/2013 - denacionalizacija – oblika vračanja premoženja – bagatelnost zasebnega kapitala v mešanem podjetju – očitno nesorazmerje med vrednostjo lastninskeg...
UPRS sodba I U 497/2013 - avtorsko pravo – kolektivno upravljanje avtorskih pravic – dovoljenje za kolektivno upravljanje pravice do tonskega in vizualnega snemanja – avtorj...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog priporočila v zvezi z upravljanjem državnega premoženja v Družbi za upravljanje terjatev bank d.d., EPA 182-VII
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Enotni evropski davčni režim