Dnevne zakonodajne novosti / 6. marec 2019
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 0 pravnih aktov
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 33/2019 z dne 22.5.2019
TEMA DNEVA
Rebalans skoraj pod streho
Tema dneva

DZ je včeraj po celodnevni razpravi končal obravnavo predloga rebalansa državnega proračuna, s katerim se odhodki prvič zvišujejo prek deset milijard evrov, še nekaj višji pa bodo prihodki. Dokument po zagotovilih vlade naslavlja dobrobit državljanov in razvoj ter hkrati zagotavlja stabilnost javnih financ. Glasovanje bo danes, ko bo DZ nadaljeval sejo tudi s predlogom novele zakona o izvrševanju proračuna, s katero se med drugim znižuje potrebna zadolžitev države ter zvišujeta dovoljeno število zaposlenih v državnih organih in povprečnina.

Usklajena odvetniška tarifa
Predstavniki ministrstva za pravosodje in Odvetniške zbornice Slovenije so na včerajšnjih pogovorih uskladili stališča glede vrednosti odvetniške točke, ki naj bi po novem znašala 0,60 evra. Upoštevaje med drugim odločitev sodišč, objektivne kriterije, javno korist in ustavno načelo, po katerem je Slovenija pravna in socialna država, so se sogovorniki strinjali, da je na tej osnovi mogoče podati soglasje k spremembi vrednosti točke. Ta je trenutno vredna 0,459 evra. Ministrica za pravosodje pa je sogovornike povabila tudi k aktivnemu sodelovanju pri pripravi načrtovanih sprememb kazenskega zakonika v delu, ki ureja kazniva dejanja spolnega nasilja oz. posilstva.

Sašo Prelič, novi član sodnega sveta
DZ je včeraj za člana sodnega sveta izvolil profesorja na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru Sašo Preliča. Poslanke in poslanci so mu na tajnem glasovanju namenili 39 glasov, medtem ko jih je kandidat Boris Ostruh prejel deset manj. Prelič bo na tem mestu nasledil Verico Trstenjak, ki je odstopila s koncem lanskega leta. Saša Prelič na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru od leta 2015 opravlja tudi funkcijo prodekana za gospodarjenje. Po besedah generalne sekretarke Preliča odlikujejo jasna pravna misel ter zavzetost in inovativnost pri ukvarjanju z najtežjimi pravnimi vprašanji, zlasti s področja gospodarskega statusnega prava.

Spoštovanje vsem žrtvam totalitarizmov
Poslanci SDS so v DZ vložili zahtevo za izredno sejo, na kateri bi obravnavali predlog deklaracije o podpori resoluciji Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu. S predlagano deklaracijo bi po navedbah pobudnikov DZ izrekel spoštovanje vsem žrtvam totalitarnih režimov ter se pridružil skupnim prizadevanjem izraženim v resoluciji. V SDS so predlog o podpori omenjeni resoluciji, ki jo je Evropski parlament sprejel aprila 2009, v DZ tokrat podali že četrtič. Poslanci so dosedanje tri predloge večinoma zavrnili z obrazložitvijo, da se je DZ z resolucijo že seznanil oktobra 2009 in da zato ni potrebe, da ji izreka še posebno podporo.

Sindikat delavcev v pravosodju zamrznil stavko
V Sindikatu delavcev v pravosodju so zamrznitev stavke, s katero zahtevajo takojšnjo odpravo plačnih anomalij, ustrezno ovrednotenje dela, povečanje kadrovskega načrta in začetek odpravljanja še preostalih varčevalnih ukrepov, podaljšali do 5. septembra. Čeprav doslej z vladno stranjo niso dosegli nikakršnega dogovora, verjamejo v možnosti dialoga. Po oceni predsednika sindikata Tomaža Virnika so na dobri poti, saj jim je druga stran pritrdila glede očitkov o plačnih anomalijah, predvsem pa so dojeli, da lahko tudi počasnejše delo, kar je edina možnost stavke, ki jo ima sindikat, na daljši rok povzroči težave. Pogajanja bodo nadaljevali še ta mesec.

Za večje spoštovanje avtorjev
Drugi dan posveta evropskih avdiovizualnih avtorjev o direktivi EU o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu je pokazal, da se bo z njenim sprejetjem, kar bo predvidoma v kratkem, delo na tem področju šele začelo. Udeleženci so se strinjali, da bo pomenila priložnost za višje spoštovanje njihovega dela in s tem tudi primerno višje plačilo. Direktor Združenja evropskih scenaristov (FSE) David Kavanagh je mnenja, da bo vsaka država članica EU morala odpreti oziroma predstaviti nov osnovni zakon na tem področju, kar pa bo zahtevno, tudi v luči tega, da se trg nenehno spreminja in da ne poznajo odgovora na vprašanje, kaj bo sledilo čez nekaj let. (TFL)