7. avgust 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Evropska zaščita za 17 kmetijskih izdelkov

Evropska komisija je včeraj uradno registrirala zaščiteno označbo porekla za kraški med, so sporočili iz komisije. To je šesta registrirana označba porekla za slovenske proizvode. Poleg kraškega medu so že registrirane označbe porekla za bovški sir, ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre, kočevski gozdni med, sir tolminc in nanoški sir. Skupno je z označbami kakovosti EU - zaščitena označba porekla, zaščitena geografska označba in zaščitena tradicionalna posebnost - sedaj zaščitenih 17 kmetijskih proizvodov iz Slovenije.

Googlova očala sploh še niso prišla v prodajo, a so njihovo uporabo za voznike avtomobilov že prepovedali v Veliki Britaniji. Enako bo tudi v Sloveniji, kjer bo zagrožena globa 120 evrov. Zakon o pravilih cestnega prometa namreč v 35. členu določa, da voznik med vožnjo ne sme uporabljati opreme ali naprav na način, ki bi zmanjševale njegovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila (maska, slušalke, telefon itd.).

Evropska komisija je zadovoljna z ukrepi pri programu prometa in okolja in je sprostila izplačevanje dela sredstev, ki jih je spomladi zadržala zaradi nepravilnosti pri črpanju denarja v okviru dveh programov. Gre za 77 milijonov evrov.

Računsko sodišče bo ta mesec začelo opravljati revizijo smotrnosti in učinkovitosti zagotavljanja strokovne pomoči poslancem. Kot so pojasnili za STA, bodo revidirali poslovanje od 1. januarja 2012 do izdaje osnutka revizijskega poročila. Preverjali bodo, ali strokovna pomoč poslancem prispeva k njihovemu hitrejšemu in kakovostnejšemu odločanju. V reviziji bo po besedah predsednika sodišča Tomaža Vesela pod drobnogledom tudi vprašanje, zakaj je poslanska skupina najela za strokovno pomoč prav določeno osebo.

Agencija RS za varstvo konkurence (AVK) se je odzvala na razveljavitev člena zakona o preprečevanju omejevanja konkurence, ki se nanaša na pristojnost sodišča v postopkih sodnega varstva. Člen je namreč razveljavila nedavno sprejeta novela zakona o sodiščih, ki pristojnost z vrhovnega vrača na upravno sodišče. Po mnenju AVK je to korak nazaj.

Dovolj je resolucij na papirju, treba je delovati, je na javni tribuni o rasti gospodarstva v Ljubljani izpostavil prvi mož GZS Samo Hribar Milič. "Velik del slovenskega gospodarstva, predvsem izvoznega, je še vitalen," je opozoril in dodal, da so analize, da ne bi bilo treba radikalno omejiti porabe, iluzorne. Med ključnimi ukrepi za zagon gospodarstva na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) izpostavljajo cenejši in kakovostnejši javni sektor, lažji dostop do virov financiranja, močnejšo podporo izvozu, nižje davke in druge dajatve, zagon infrastrukturnih investicij, znižanje obrestnih mer, cenejša posojila ter resnejšo in odločno privatizacijo.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 7.8.2013 - 7.8.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU       2 novosti 2 novosti  
2. UPRAVNO PRAVO       1 novost    
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV     1 novost 1 novost 3 novosti  
5. JAVNE FINANCE   1 novost 1 novost   2 novosti  
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   4 novosti     2 novosti  
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   1 novost 1 novost   3 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA       1 novost    
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI         1 novost  
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o prehranskih dopolnilih
Uredba o določitvi zneska trošarine za energente
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Vrhovnega sodišča Sodba in sklep VIII Ips 56/2013 - izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi – hujša kršitev delovnih obveznosti - konkurenčna prepoved - kršitev konkurenčne prepovedi – prepoved šk...
Sodba VIII Ips 19/2012 - odškodninska odgovornost delodajalca – poklicna bolezen – kronična zastrupitev s svincem – krivdna odgovornost – vzročna zveza – osebne lastnosti ...
Odločbe Evropskega sodišča Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 20. junija 2013. Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite - Plovdiv proti Rodopi-M 91 OOD. Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Administrativen sad Plovdiv - Bolgarija. Obdavčenje - DDV - Direktiva 2006/112/ES - Načeli davčne nevtralnosti in sorazmernosti - Nepravočasno knjiženje in izkaz stornacije računa - Popravek opustitve - Plačilo davka - Državni proračun - Neobstoj škode - Upravna kazen. Zadeva C-259/12.
Odločbe Višjih sodišč VSM sodba I Cp 240/2013 - odgovornost proizvajalca stvari z napako – lom stekla tuš kabine – razmejevanje od uveljavljanja stvarnih napak – ekskulpacijski razlogi – trdi...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 (ReNPIO13–20), EPA 1341-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Pojasnila DURS Davčna obravnava denarnih izplačil za sodelovanje pri pridobivanju novih strank
Revija Poslovodno računovodstvo Namen računovodskih izkazov