3. maj 2013
Spremljajte nas na:
Facebook   Twitter
Lex-Novice

Kam je šel evropski denar?

Slovenija mora v proračun EU vrniti 554.000 evrov neupravičeno porabljenih sredstev v okviru skupne kmetijske politike, je sporočila Evropska komisija. Skupno je sicer Bruselj od članic unije v okviru postopka potrditve obračunov zahteval vračilo 230 milijonov evrov neupravičeno porabljenih kmetijskih sredstev. Slovenija bo morala v proračun EU vrniti 554.000 evrov sredstev za razvoj podeželja zaradi pomanjkljivih upravnih pregledov pri ukrepu za območja z omejenimi možnostmi, so sporočili v komisiji.

Predsednica vlade Alenka Bratušek je predsednike in vodje poslanskih skupin parlamentarnih strank ter predstavnika narodnih skupnosti v nedeljo, 5. maja, pozvala na sestanek, na katerem naj bi se politika uskladila glede vnosa fiskalnega pravila v ustavo. Predsednik DZ Janko Veber pa bo za ponedeljek napovedano izredno sejo DZ, na kateri naj bi odločali o ustavni spremembi glede referenduma, preložil, če bo v nedeljo dobil soglasje poslanskih skupin, ki so zahtevale sklic seje. Sam se mora namreč, kot je dejal, držati 15-dnevnega roka za sklic seje.

Na ministrstvu za kulturo so objavili popravek objavljenega osnutka predloga novele zakona o verski svobodi, v katerem predlagajo, da bi bilo za registracijo verske skupnosti dovolj deset in ne dvajset njenih pripadnikov. Z novelo bi sicer uredili tudi delovanje duhovnikov v bolnišnicah, saj je omenjene določbe ustavno sodišče razveljavilo.

Ob upoštevanju ocene realizacije prihodkov in odhodkov bi proračunski primanjkljaj letos znašal 1,8 milijarde evrov oziroma 4,98 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), v informaciji o oceni stanja državnega proračuna ugotavlja vlada. Sprejeti proračun sicer predvideva primanjkljaj v višini milijarde evrov oziroma 2,8 odstotka BDP.

Evropska komisija je odobrila 14 milijonov evrov pomoči Sloveniji iz evropskega solidarnostnega sklada pri soočanju s posledicami lanskih poplav. Pomoč Sloveniji je del širšega svežnja, ki vključuje tudi Avstrijo in Hrvaško. Komisija je skupno odobrila 14,6 milijona evrov pomoči. Sloveniji, ki so jo poplave najbolj prizadele, je namenjenih 14,08 milijona evrov, Hrvaški 286.587 evrov in Avstriji 240.000 evrov.(TFL)

 

Seznam pravnih aktov*, ki začnejo/prenehajo veljati/se uporabljati oz. začnejo učinkovati njihove spremembe:

Datum Predpis Status
4.5.2013 Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih (RS 32-1260/2013) Začne veljati
4.5.2013 Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih (RS 103-4425/2011) Preneha veljati
4.5.2013 Pravilnik o spremembah Pravilnika o višini stroškov za izdelavo predhodnega mnenja o ustreznosti elaborata, ki določa naziv PTP, za spremljanje dozorevanja grozdja, za mnenje o ustreznosti količine in kakovosti grozdja za pridelavo vrhunskega vina ZGP, za izdelavo izotopskih analiz in za dodatno izobraževanje pokuševalcev (RS 32-1257/2013) Začne veljati
4.5.2013 Pravilnik o višini stroškov za izdelavo predhodnega mnenja o ustreznosti elaborata, ki določa naziv PTP, za spremljanje dozorevanja grozdja, za mnenje o ustreznosti količine in kakovosti grozdja za pridelavo vrhunskega vina ZGP, za izdelavo izotopskih analiz in za dodatno izobraževanje pokuševalcev (RS 31-1128/2008) Sprememba
4.5.2013 Uredba o postopkih ravnanja v primeru motenj in nestabilnosti na trgu pri preskrbi z nafto in naftnimi derivati (RS 33-1295/2013) Začne veljati
4.5.2013 Zakon o državnem tožilstvu (ZDT-1) (RS 58-2713/2011) Sprememba
4.5.2013 Zakon o nadzoru državne meje (ZNDM-2) (RS 60-3205/2007) Sprememba
4.5.2013 Zakon o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol) (RS 15-435/2013) Se začne uporabljati
4.5.2013 Zakon o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol) (RS 15-436/2013) Se začne uporabljati
4.5.2013 Zakon o policiji (ZPol) (RS 49-2140/1998) Sprememba
3.5.2013 Sklep o splošnih pravilih izvajanja denarne politike (RS 81-3454/2011) Sprememba
3.5.2013 Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike (RS 32-1261/2013) Se začne uporabljati

* V seznamu so navedeni akti, ki so objavljeni v uredbenem delu Uradnega lista (zakoni, podzakonski akti, odločbe in sklepi Ustavnega sodišča, kolektivne pogodbe, itd.) ter mednarodne pogodbe, katerih ključni datumi glede veljavnosti oz. uporabe akta so uredništvu znani do trenutka pošiljanja Lex-novic. V primeru, da Uradni list izide v popoldanskih urah in so med objavami akti, ki začnejo veljati oz. učinkovati z dnem objave, jih v tem seznamu seveda ne boste našli. Za vedno ažurne informacije glede veljavnosti/uporabe pravnih aktov spremljajte koledar veljavnosti na portalu Tax-Fin-Lex !

 

Zakonodajne novosti, objavljene praviloma prejšnji dan iz 6 pravnih virov in za 11 pravnih področij

  Lex-kliping, od 3.5.2013 - 3.5.2013 PRAVNI VIRI
  PODROČJA URADNI LIST RS URADNI LIST EU DRŽAVNI ZBOR MINISTRSTVA VLADA STA Novice
P
R
A
V
N
A


P
O
D
R
O
Č
J
A
1. DRŽAVNA UREDITEV RS in EU   1 novost     1 novost 1 novost
2. UPRAVNO PRAVO         1 novost 3 novosti
3. CIVILNO PRAVO IN KAZENSKO PRAVO            
4. GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV   2 novosti       1 novost
5. JAVNE FINANCE   6 novosti       1 novost
6. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI   12 novosti        
7. NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI   3 novosti     4 novosti  
8. DELOVNOPRAVNA UREDITEV, SOCIALA            
9. ZDRAVSTVENI SISTEM            
10. MEDNARODNI ODNOSI            
11. OBČINE            
 

Današnji uredniški izbor novih čistopisov, odločb sodišč in ostalih dokumentov na portalu Tax-Fin-Lex

Vrsta dokumenta Dokument
Čistopisi Arhiv
Čistopisi Pravilnik o mediatorjih v programih sodišč
Pravilnik o nagradi in povračilu potnih stroškov mediatorjem, ki delujejo v programih sodišč
Pravilnik o pogojih za izvajanje poskusov na živalih
Pravilnik o razvrščanju zdravil na listo
Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja prvega, drugega in tretjega odstavka ter drugega stavka četrtega odstavka 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju
Uredba o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije
Odločbe sodišč Arhiv
Odločbe Upravnega sodišča sodba III U 372/2011 - gradbeno dovoljenje – gradnja nezahtevnega objekta – stranka v postopku – stranski udeleženec – pravni interes – razveljavitev 74.b člena ZGO-1
sodba IV U 181/2011 - obvezno cepljenje otrok – opustitev cepljenja – mnenje Komisije za cepljenje – načelo zaslišanja stranke
Odločbe Evropskega sodišča SODBA SODIŠČA (veliki senat)z dne 9. aprila 2013(*).Evropska komisija proti Irski. Tožba -Neizpolnitev obveznosti države – Obdavčenje – Direktiva 2006/112/ES – Člena 9 in 11 – Nacionalna zakonodaja, ki dopušča vključitev oseb, ki niso davčni zavezanci, v skupino oseb, ki so lahko obravnavane kot en zavezanec za DDV. Zadeva C 85/11.
Odločbe Višjih sodišč VSL sodba II Cp 2010/2012 - uveljavljanje materialne avtorske pravice na objavljenih neodrskih glasbenih delih - obvezno kolektivno upravljanje - male avtorske pravice - odpov...
VSL sklep II Cp 227/2012 - delitev skupnega premoženja - spor o velikosti deležev in predmetu delitve – prekinitev postopka – pristojnost sodišča – jurisdikcija – nevpisana n...
Gradiva v obravnavi DZ Arhiv
Gradiva v obravnavi DZ Predlog zakona o spremembi Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (ZŽNPO-A), skrajšani postopek, EPA 1139-VI
Ostali dokumenti Arhiv
Revija DENAR Obdavčitev ameriških računov v tujini