Dnevne zakonodajne novosti / 19. september 2017
LEX-KOLEDAR
Pravni akti, ki danes začnejo ali prenehajo veljati oz. se uporabljati: 3 pravni akti
Zadnji uradni list v obdelavi: št. 34/2023 z dne 24.3.2023
TEMA DNEVA
Vse bližje spremembi pokojninske zakonodaje
Tema dneva

Ministrica za delo Anja Kopač Mrak ne nasprotuje noveli pokojninskega zakona, s katero bi SD in DeSUS ter sindikati popravili določbe glede upoštevanja pokojninske dobe, pridobljene s prostovoljno vključitvijo v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ministrica poudarja vidik pravičnosti, a dodaja, da z novelo ne posegajo v sistem pokojninskega zavarovanja, kot je bil dogovorjen z zadnjo reformo leta 2013. S predlogom, ki so ga poslanci SD in DeSUS že vložili v DZ, hkrati predlagajo tudi dopolnitve, po katerih bi se dalo izterjati delodajalca v primeru neplačevanja prispevkov. V primeru neaktivnosti delodajalcev ter neoddaji REK obrazcev bi z zakonom zagotovili ustrezen izvršilni naslov, saj bi obračun prispevkov za delavca naredil ZPIZ.

RTV prispevek ostaja enak
Minister za kulturo Anton Peršak je o medijskih navedbah, da vlada načrtuje zvišanje rtv-prispevka, za STA dejal, da je bila to le ena od idej v starem internem gradivu ministrstva, ki so ga uporabljali v notranji razpravi s koalicijskimi poslanci. Gre za ekstremno pretiravanje medijev, je dejal Peršak in zatrdil, da bo prispevek ostal nespremenjen. Na navedbe medijev se je na seji DZ odzvala tudi ministrica za finance Mateja Vraničar Erman. Kot je dejala, s konkretnimi modalitetami predlaganih sprememb ministrstvo ni seznanjeno, ker ministrstvo za kulturo še ni oblikovalo formalnega predloga spremembe zakona o RTV in tako še niso prišli v fazo medresorskega usklajevanja.

Ugodnejše obdavčevanje donirane hrane
Začel je veljati spremenjeni pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost, ki med drugim ureja ugodnejšo davčno obravnavo za donirano hrano. Sprememba prinaša možnost prilagoditve davčne osnove (lastne oz. nabavne cene) za donirano hrano. Ob tem določa tudi omejitev vrednosti donirane hrane, za katero bo veljala ugodnejša DDV obravnava, in sicer do višine dveh odstotkov prihodkov za preteklo poslovno leto oz. pričakovanih prihodkov v tekočem poslovnem letu. Poleg tega spremenjeni pravilnik med drugim poenostavlja pavšalno ureditev za kmete glede odobritve in veljavnosti dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila.

Tujci enostavneje do nepremičnin v Sloveniji
Uporabljati se je začel novi zakon o ugotavljanju vzajemnosti, s katerim se odpravljajo nekatere administrativne obremenitve in racionalizira upravni postopek v primerih, ko tujci želijo pridobiti lastninsko pravico na nepremičninah v Sloveniji. Tujcem na primer ni treba več priložiti izjave o tem, za kakšne namene pridobivajo nepremičnino. Če bo iz evidence izhajalo, da je bilo glede enake vrste nepremičnine na enakovrstnem območju in glede vrste pravnega posla za tujčevo državo že ugotovljeno, da obstaja vzajemnost, bo ministrstvo v 30 dneh stranki izdalo odločbo o ugotovitvi vzajemnosti. Zakon je tudi ukinil obveznost polletnega seznanjanja DZ s seznamom odločb o obstoju vzajemnosti.

Zdravstveno zavarovanje za mlade
Ob začetku novega šolskega in študijskega leta Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) obvešča dijake in študente, ki so dopolnili 18 let in se v novem šolskem letu ne šolajo več ali so dopolnili 26 let, da si morajo urediti svoje obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Dijakom in študentom, ki so dopolnili 18 let in so zavarovani kot družinski člani ter se še vedno šolajo v Sloveniji, pa ni treba osebno predložiti potrdila o šolanju na ZZZS. Ta namreč pridobiva podatek o njihovem šolanju prek neposredne računalniške povezave z evidencama udeležencev izobraževanj.

En prekrškovni postopek po nadzoru gradbišč
V skupni akciji nadzora gradbene inšpekcije in inšpekcije za varstvo pri delu so inšpektorji med koncem maja in začetkom julija opravili 27 pregledov na 15 gradbiščih. Izdali so sedem ustnih opozoril in uvedli en prekrškovni postopek, so sporočili z ministrstva za okolje in prostor. V akciji so ugotovili nepravilnosti glede obvezne dokumentacije na gradbiščih, dokazil o vgrajevanih proizvodih na gradbišču, glede označitve in ureditve gradbišč ter dela udeležencev pri graditvi objektov. Več kršitev so ugotovili tudi na področju varnosti pri delu, posebej glede uporabe osebnih zaščitnih sredstev in drugih ukrepov za varno delo na gradbiščih.(TFL)