Št. objave Naslov
1345. Uredba o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje turizma, povračilu sredstev preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov
1346. Pravilnik o obliki, zamenjavi, vsebini ter stroških izdelave dovolilnic, dovoljenj, abonmajev in tehničnih pripomočkov
1347. Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2019
1348. Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »SOŠKE VILE V SOLKANU«