Št. objave Naslov
1114. Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine
1115. Zaključni račun proračuna Občine Bovec za leto 2019
1116. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2020
1117. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1118. Sklep o podelitvi priznanj in nagrad Občine Ivančna Gorica za leto 2020
1119. Odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije