Št. objave Naslov
147. Sklep o spremembah Sklepa o soglasju za odprtje Konzulata Republike Turčije v Republiki Sloveniji s sedežem v Kopru, na čelu s častnim konzulom
148. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti
149. Odredba o uskladitvi mej dohodkov za letne pravice za leto 2020
150. Minimalna zajamčena donosnost za obdobje od januarja do decembra 2020
151. Poročilo o gibanju plač za november 2019
152. Sklep o ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
153. Sklep o določitvi cen grobarjev v Občini Ivančna Gorica
154. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Log - Dragomer za leto 2020
155. Odlok o proračunu Občine Rogatec za leto 2020
156. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na enoto mere za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Rogatec
157. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov za izračun komunalnega prispevka
158. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2020
159. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti ter letovanja otrok v Občini Vipava
160. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov drugih društev na področju družbenih dejavnosti v Občini Vipava