Št. objave Naslov
653. Sklep o razveljavitvi Sklepa o razpisu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v svete območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v letu 2020
654. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Kranj
655. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za podenoto urejanja prostora SO 54/1 (vodarna)
656. Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto 2020
657. Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19
658. Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Republike Avstrije zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni