Št. objave Naslov
650. Odredba o začasnem delovnem času notarjev v času trajanja epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID-19)
651. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Horjul
652. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Laško