Št. objave Naslov
586. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobje v obdobju drugega tromesečja leta 2020
587. Odlok o spremembi Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov
588. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju programov kulturne dejavnosti v Občini Hrpelje - Kozina
589. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sofinanciranju letovanj za otroke in mlade v Občini Hrpelje - Kozina
590. Odlok o porabi proračunske rezerve za leto 2020
591. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
592. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Koper
593. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
594. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem Krško
595. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve leta 2020 in 2021 za odpravo posledic naravnih nesreč na občinski infrastrukturi
596. Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od PIP v delu EUP SEN 0414
597. Sklep o ukinitvi javnega dobra št. 1/2020
598. Odlok o podaljšanju veljavnosti dovoljenj oziroma spričeval osebam, ki opravljajo varnostno kritične naloge v železniškem prometu
599. Odlok o dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji
600. Odlok o dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih
601. Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni