Št. objave Naslov
571. Sklep o imenovanju ministric in ministrov
572. Sklep o ponovnem opravljanju funkcij poslancev
573. Sklep o prenehanju opravljanja funkcij poslancev
574. Sklep o prenehanju mandata poslancev
575. Sklep o prenehanju mandata poslancev
576. Odlok o Svetu za nacionalno varnost
577. Odlok o prepovedi opravljanja zračnih prevozov v Republiki Sloveniji
578. Odlok o začasni prepovedi izvajanja tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dela v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji
579. Pravilnik o spremembah Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini
580. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
581. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Grosuplje
582. Odlok o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje