Št. objave Naslov
559. Odlok o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2020
560. Sklep o izločitvi iz javnega dobra
561. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za EUP GA-05 Ig Gabrovka
562. Poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega prostorskega načrta Stanovanjska soseska Log – L2S/6
563. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o drugi javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Log - Dragomer in Okoljskega poročila za občinski prostorski načrt Občine Log - Dragomer
564. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dozidavo k Lambrechtovemu domu (ID 1595)
565. Odlok o rebalansu proračuna Občine Škofljica za leto 2020
566. Odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji