Št. objave Naslov
552. Zakon o dopolnitvi Kazenskega zakonika (KZ-1F)
553. Zakon o spremembah in dopolnitvah Stvarnopravnega zakonika (SPZ-B)
554. Zakon o dopolnitvi Zakona o ustavnem sodišču (ZUstS-C)
555. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1E)
556. Uredba o določitvi najvišjih cen varovalne, zaščitne in druge zdravstvene opreme
557. Uredba o dopolnitvah Uredbe o varovanju določenih oseb, prostorov, objektov in okolišev objektov, ki jih varuje policija
558. Sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri epidemiji COVID-19