Št. objave Naslov
545. Uredba o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin
546. Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvajanju Odločbe (EU) o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
547. Pravilnik o spremembah Pravilnika o tečaju slovenščine za dijake v srednjih šolah
548. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove Fundacija »Moje ideje premikajo meje«, ustanova
549. Odredba o dopolnitvi Odredbe o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih
550. Odredba o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)
551. Odredba o omejitvi izdaje zdravil za uporabo v humani medicini pri izvajalcih lekarniške dejavnosti ter povečanju izdelave dezinfekcijskih sredstev za površine in roke