Št. objave Naslov
535. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike Avstrije v Republiki Sloveniji s sedežem v Kopru
536. Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za gradnjo, obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih nizkonapetostnih vodov
537. Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, zatiranje in preprečevanje varoze čebel
538. Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola
539. Odredba o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih
540. Odločba o prenehanju sodniške službe
541. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Nuklearne elektrarne Krško
542. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sodražica
543. Odredba o prepovedi prometa zaščitnih sredstev
544. Popravek cenika potrjenih cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja