Št. objave Naslov
527. Pravilnik o posebnih enotah vrednotenja
528. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank
529. Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Kočevje, Kostel in Osilnica
530. Odredba o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih
531. Odredba o omejitvi določenih pravic zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev
532. Odredba o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije