Št. objave Naslov
408. Sklep o izvolitvi predsednika Vlade Republike Slovenije
409. Sklep o prenehanju funkcije predsednika Državnega zbora
410. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Moldaviji
411. Odredba o sprejetju izobraževalnih programov splošne in strokovne gimnazije
412. Odredba o sprejetju izobraževalnih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja
413. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto
414. Odločba o imenovanju na sodniško mesto
415. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2020
416. Razlagi Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), sprejeti na seji dne 25. 2. 2020
417. Odlok o javni gasilski službi v Občini Prebold