Št. objave Naslov
340. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Federativni demokratični republiki Nepal
341. Uredba o obliki in načinu izvajanja gospodarske javne službe pomorske pilotaže
342. Pravilnik o sestavi, pristojnostih in načinu dela Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko
343. Pravilnik o vpisnem postopku v program osnovne šole za odrasle
344. Odredba o višini urne postavke in višini dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo
345. Odločba o ugotovitvi, da je 47. člen Zakona o urejanju trga dela v neskladju z Ustavo
346. Odločba o prenehanju sodniške službe
347. Sprememba Tarifnega pravilnika o nadomestilih za opravljanje storitev Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada
348. Sklep o razpisu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in v svete območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v letu 2020
349. Sklep o imenovanju Volilne komisije Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
350. Sklep o imenovanju volilnih komisij volilnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije