Št. objave Naslov
1. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o priznavanju poklicne kvalifikacije odgovorni projektant za področje arhitekture državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije
2. Odlok o spremembi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Brezovica
3. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih in otroških programov v Občini Brezovica
4. Pravilnik o vrednotenju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Brezovica
5. Pravilnik o spremembi Pravilnika o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Brezovica
6. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2021
7. Odlok o zastavi in grbu Občine Laško
8. Odlok o mladini v Občini Pivka
9. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih projektov in akcij v Občini Pivka
10. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Sevnica
12. Popravek Sklepa o višini enkratne pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sevnica za leto 2020