Št. objave Naslov
287. Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP)
288. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1A)
289. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB-A)
290. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD-D)
291. Sklep o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev
292. Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2019
293. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Jurček pri OŠ Gornji Petrovci
294. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Gornji Petrovci
295. Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2019
296. Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2020