Št. objave Naslov
3302. Proračun Republike Slovenije za leto 2020 (DP2020)
3303. Proračun Republike Slovenije za leto 2021 (DP2021)
3304. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021)
3305. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021)
3306. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G)
3307. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-E)
3308. Odredba o obliki posredovanja napovedi o razpolaganju in obvestila o realizaciji razpolaganja s stvarnim premoženjem
3309. Odredba o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 2020
3310. Tarifa o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostnih papirjev
3311. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za november 2019
3312. Sprememba Tarife o taksah in nadomestilih
3313. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze na Primorskem
3314. Pravilnik o prenehanju uporabe določenih predpisov s področja letalstva
3315. Pravilnik o izvajanju izvedbene uredbe (EU) glede uporabe tehnične specifikacije za interoperabilnost v zvezi s podsistemom »tirna vozila – hrup« za obstoječe tovorne vagone
3316. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ultralahkih letalnih napravah