Št. objave Naslov
3295. Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (RZ2018)
3296. Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju januar–marec 2020
3297. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Skupna občinska uprava 5G«
3298. Odlok o pokopališkem redu v Mestni občini Murska Sobota
3299. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbene šole Murska Sobota
3300. Sklep o obračunavanju subvencije zasebnemu vrtcu v Mestni občini Murska Sobota za šolsko leto 2019/2020
3301. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Murska Sobota v obdobju januar–marec 2020