Št. objave Naslov
2921. Zakon o Državnem zboru (ZDZ)
2922. Zakon o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-H)
2923. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravilih (ZZdr-2A)
2924. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1A)
2925. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1B)
2926. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI-A)
2927. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2R)
2928. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2M)
2929. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2V)
2930. Sklep o soglasju k Statutu Slovenskega inštituta za revizijo
2931. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2932. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2933. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Libanonski republiki
2934. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja druge povedi prvega odstavka 216. člena Zakona o kazenskem postopku
2935. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica