Št. objave Naslov
2811. Uredba o potrditvi območij osuševalnih in namakalnih sistemov
2812. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah
2813. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2019
2814. Odlok o rebalansu II. proračuna Občine Cankova za leto 2019
2815. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena in statusa javnega dobra