Št. objave Naslov
2516. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2517. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Večnacionalni državi Boliviji
2518. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Tuniziji
2519. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Paragvaj
2520. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Socialistični republiki Vietnam
2521. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine
2522. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija za ustvarjalne mlade, ustanova za podporo podjetniškim projektom mladih«
2523. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova za kontemplativne prakse«
2524. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija #standupmaratonec – ustanova za pomoč pri izobraževanju in razvoju otrok iz socialno šibkih družin«
2525. Odločba o prenehanju ustanove »Primorska znanstvena fundacija«
2526. Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske
2527. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje L2/3 (Latkova vas 2) Občinskega lokacijskega načrta območij L2/2 (Latkova vas 1) in L2/3 (Latkova vas 2)
2528. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Prebold
2529. Sklep o ukinitvi javnega dobra