Št. objave Naslov
2415. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Ljudski demokratični republiki Koreji
2416. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Portugalski republiki
2417. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o poročanju, analizi in spremljanju dogodkov v civilnem letalstvu
2418. Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju urejanja prostora
2419. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o izvrševanju Zakona o prijavi prebivališča
2420. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o kakovosti izdelkov iz žit
2421. Pravilnik o spremembah Pravilnika o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Nanos-Hrušica (2013–2022)
2422. Pravilnik o spremembah Pravilnika o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Notranji Bohinj (2013–2022)
2423. Odredba o izvedbi projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2019
2424. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto predsednika Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu, predsednika Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, podpredsednika Okrožnega sodišča v Novem mestu
2425. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti
2426. Sklep o imenovanju poveljnika civilne zaščite, namestnika poveljnika civilne zaščite in članov Štaba civilne zaščite Občine Ankaran
2427. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Beltinci
2428. Sklep o manjši notranji igralni površini v javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana za šolski leti 2019/2020 in 2020/2021
2429. Tržni red javne tržnice v Občini Medvode
2430. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
2431. Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja otrok v Vrtec »Sonček« Sv. Jurij ob Ščavnici
2432. Tehnični popravek Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Piran