Št. objave Naslov
1892. Razpored dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2019 do 20. 12. 2019
1893. Odlok o občinskem prostorskem načrtu za območje Občine Brežice (uradno prečiščeno besedilo – UPB)
1894. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žirovnica (uradno prečiščeno besedilo)