Št. objave Naslov
1888. Sklep o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2019
1889. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice
1890. Popravek Sklepa o določitvi podrobnejšega režima obratovanja javnega parkirišča »Lazaret«
1891. Preklic objave Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu na območju Zvodenskega hriba – faza 1