Št. objave Naslov
1493. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1A)
1494. Zakon o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN-B)
1495. Ponovni Javni poziv za zbiranje kandidatur za namestnico oziroma namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
1496. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2019
1497. Statut Javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje
1498. Zaključni račun proračuna Občine Odranci za leto 2018
1499. Zaključni račun proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2018
1500. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnih taksah v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici