Št. objave Naslov
1432. Pravilnik o spremembi Pravilnika o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednosti
1433. Pravilnik o spremembi Pravilnika o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalogu stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije
1434. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove
1435. Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji