Št. objave Naslov
1355. Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, o koncesiji te javne službe in o ureditvi sistema enotne vozovnice
1356. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem
1357. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
1358. Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost
1359. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Ljubljani
1360. Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v Celju
1361. Odlok o podelitvi koncesije na področju javne službe pomoči družini na domu v Občini Brezovica