Št. objave Naslov
1030. Zakon o dopolnitvi Zakona o gasilstvu (ZGas-C)
1031. Pravilnik Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, o upravičenih stroških sofinanciranih projektov in programov
1032. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za marec 2019
1033. Sklep o prenehanju Stališča 1 – Zunanje opravljanje notranjerevizijskih storitev
1034. Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Letališče (SD OPPN 1 Letališče)
1035. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja ŽA-1/5
1036. Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2018
1037. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Žirovnica