Št. objave Naslov
12. Odlok o razpisu nadomestnih volitev za enega člana Sodnega sveta, ki ga voli Državni zbor
13. Odločba o razveljavitvi sklepov Okrožnega sodišča v Ljubljani
14. Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost
15. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Braslovče
16. Sklep o imenovanju podžupana Občine Braslovče
17. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Brežice
18. Sklep o imenovanju podžupana Občine Brežice
19. Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Črnomelj za leto 2019
20. Sklep o začasnem financiranju Občine Dol pri Ljubljani v obdobju januar–marec 2019
21. Pravilnik o uporabi, najemu ter oblikovanju cen športne dvorane Gorenja vas
22. Ugotovitveni sklep o revalorizaciji vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Jesenice za leto 2019
23. Sklep o ugotovitvi izvolitve župana Mestne občine Koper
24. Sklep o potrditvi mandatov članom Občinskega sveta Mestne občine Koper