Št. objave Naslov
791. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
792. Sklep o objavi prevoda končne razsodbe v zvezi z arbitražo po Arbitražnem sporazumu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške, podpisanem 4. novembra 2009
793. Statut Socialne zbornice Slovenije
794. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Braslovče – OE Vrtec Braslovče in dodatnem znižanju plačila zaradi odsotnosti
795. Odlok o organiziranju javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj
796. Sprememba Statuta Mestne občine Nova Gorica
797. Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2019
798. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2019