Št. objave Naslov
593. Odlok o ustanovitvi Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije (OdUSEK)
594. Sklep o imenovanju ministra
595. Sklep o izvolitvi kandidata za sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu
596. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
597. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
598. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
599. Sklep o imenovanju dveh članov Nadzornega sveta RTV Slovenija
600. Sklep o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab in negospodarnega ravnanja v DUTB
601. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM d.d., domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke SDS in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanje SDS za predčasne volitve poslancev v Državni zbor 2018
602. Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola
603. Odredba o spremembi prilagojenih izobraževalnih programov osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom
604. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za februar 2019
605. Pravilnik o vsebini in obliki javnih listin o zaključenem izobraževanju na ERUDIO Visokošolskem središču
606. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Lendava
607. Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Lendava
608. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Metlika
609. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Prebold
610. Sklep o imenovanju podžupanov Občine Rogaška Slatina
611. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Semič
612. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Semič