Št. objave Naslov
426. Pravilnik o spremembi Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
427. Pravilnik o spremembi Pravilnika o tehničnih, strokovnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za izdelavo strokovnih podlag s področja kmetijstva
428. Pravilnik o spremembi Pravilnika o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2019
429. Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti
430. Sklep o uskladitvi pokojnin in drugih prejemkov od 1. januarja 2019
431. Sklep o uskladitvi in zneskih dodatka za pomoč in postrežbo od 1. januarja 2019
432. Sklep o uskladitvi in zneskih invalidnin za telesno okvaro od 1. januarja 2019
433. Naznanilo o prenehanju veljavnosti Pravil poslovanja KDD
434. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2019
435. Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi
436. Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2019
437. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče
438. Sklep o ceni pomoči na domu
439. Popravek Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2019