Št. objave Naslov
1. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
2. Pravilnik o Etični komisiji za presaditve
3. Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti
4. Odločba o ugotovitvi, da drugi stavek prvega odstavka 86. člena in 87. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter 191. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju niso v neskladju z Ustavo
5. Odločba o delni razveljavitvi druge povedi drugega odstavka 3. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti, Odločba o ugotovitvi, da prvi in tretji odstavek 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti nista v neskladju z Ustavo
6. Sklep o zadržanju izvrševanja prve, druge in tretje povedi drugega odstavka 154. člena Zakona o kazenskem postopku
7. Sklep o stopnjah, načinih in rokih zbiranja zborničnega prispevka Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije za leto 2019
8. Sklep o določitvi članarine OOZ Ljubljana Vič za leto 2019
9. Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarne Ptuj
10. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah na naslednjega kandidata
11. Pravilnik o obliki in vsebini ovojnice, vsebini vročilnice in drugih sporočil za osebno vročanje v upravnem postopku