Št. objave Naslov
4194. Zakon o spremembi Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP-A)
4195. Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2019
4196. Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Gornji Grad, Občini Ljubno, Občini Luče, Občini Nazarje in Občini Solčava
4197. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2019
4198. Odlok o rebalansu proračuna Občine Luče za leto 2018
4199. Tehnični pravilnik o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Gornji Grad, Občini Ljubno, Občini Luče, Občini Nazarje in Občini Solčava
4200. Sklep o začasnem financiranju Občine Luče v letu 2019
4201. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Murska Sobota v obdobju januar–marec 2019
4202. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za leto 2019
4203. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Mestne občine Murska Sobota
4204. Odlok o proračunu Občine Postojna za leto 2019