Št. objave Naslov
3631. Letni program statističnih raziskovanj za 2019 (velja od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019)
3632. Operativno-tehnična zahteva za izvajanje uvodnih letov
3633. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Vasle
3634. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2019
3635. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu OPPN gospodarska cona »Zgornje Brezje«