Št. objave Naslov
3573. Zakon o spremembi Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-G)
3574. Sklep o ugotovitvi prenehanja funkcije ministra
3575. Pravilnik o izvajanju lekarniške dejavnosti v okviru vojaške zdravstvene službe Slovenske vojske
3576. Razpis drugega kroga rednih volitev županov
3577. Sklepi o imenovanju Občinske volilne komisije Bovec
3578. Razpis ponovnih volitev v Svet krajevne skupnosti Pišece – volilna enota 3
3579. Sklep o razpisu drugega kroga volitev župana Občine Cankova
3580. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrova - Polhov Gradec – spremembe št. 2
3581. Razpis naknadnih in ponovnih volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Mestni občini Koper
3582. Naknadne volitve v Svete krajevnih skupnosti Čirče, Goriče, Tenetiše, Trstenik, Hrastje, Žabnica in Golnik
3583. Sklep o razpisu ponovnih volitev